انتقال از راینو به مکس با QuadRemesh
 
انتقال فایل سه بعدی از راینو به تری دی مکس با قابلیت جدید راینو 7 به نام QuadRemesh