ایجاد پلان با یک کلیک در گرسهاپر

در آموزش قبل کار با پلاگین PlanFinder در راینو توضیح داده شد و اکنون با این پلاگین میتوانید در گرس هاپر نیز پلان مسکونی به راحتی تولید کنید.

دانلود پلاگین از سایت planfinder.xyz