wip7

SubD در راینو 7

یک خبر خوب برای کاربران راینو اضافه شدن قابلیت SubD به نسخه اولیه راینو ۷ می باشد. طراحانی که با احجام نرم و ارگانیک و پلاگین هایی همچون تی اس پی لاین و کلایو سروکار داشتند، خبر خوب این است که دیگر به این پلاگین ها نیازی نیست و می توانید مستقیماً احجام نرم را با استفاده از قابلیت SubD راینو ۷ طراحی کنید.

راینو subd

 

Rhino SubD Vision

اشیاء Rhino SubD سطحی با دقت بالا هستند. آنها می توانند شکاف ، گوشه های تیز یا صاف و سوراخ هایی داشته باشند. موضوع Rhino SubD به منظور مدل سازی و ویرایش سریع اشکال ارگانیک پیچیده طراحی شده است. بر خلاف پیاده سازی های SubD مبتنی بر مش مشبک ، اشیاء Rhino SubD یک جسم مش تقسیم نشده هستند. تجربه کاربر Rhino SubD همان تجربه Rhino NURBS و تجربه شیء مش خواهد بود. همچنین ابزارهای جدید مدل سازی و ویرایش SubD بر اساس تکنیک های سنتی وجود خواهد داشت. سطوح Rhino SubD قابل پیش بینی ، اندازه گیری و ساخت است. در صورت لزوم می توان آنها را به اشیاء NURBS با کیفیت بالا یا مش (چهار گوش یا مثلث) تبدیل کرد. اشیاء RhinoSubD در تمام قالبهای صادراتی Rhino پشتیبانی خواهد شد که از مش و NURBS شامل IGES ، STEP ، OBJ و STL پشتیبانی می کنند.

دستور های SubD:

اضافه شدن آبجکت های primitives به منو

راینو subd

 

ToSubD command

دستور ToSubD یک Rhino SubD را از یک مش معمولی یا یک سطح سطحی ایجاد می کند. مشبک ورودی می تواند مثلث ، چهارگوش یا نونگ باشد. مش هایی که اکثراً دارای چهار چهره هستند بهتر کار می کنند. گزینه ها: گزینه Creases = Yes / No نحوه برخورد با لبه های مش ورودی را تعیین می کند. اگر Creases = خیر ، تمام لبه های مش داخلی لبه های SubD صاف می شوند. اگر Creases = بله ، لبه های مش داخلی به لبه های SubD خزنده تبدیل می شوند.

 

SubDivide command

فرمان SubDivide روی Rhino SubD و مش کار می کند. این یک یا دو سطح زیربخش را برای شی ورودی وارد می کند. وقتی شی ورودی یک مش است ، گزینه Creases در دسترس است و مانند گزینه SubDFromMesh Creases = Yes / No کار می کند.

 

ToNurbs command

دستور ToNurbs یک موضوع Rhino SubD را به تکه های NURBS تبدیل می کند. همچنین سایر آبجکت‌های غیر NURBS مانند حلقه ها و اکستروژن ها را به آبجکت‌های NURBS تبدیل می کند.

 

دستورات surface در راینو که قابلیت تولید SubD را دارند:

 • Loft 
 • Revolve 
 • ExtrudeCrv 

اگر می خواهید از یک دستور Surface برای ایجاد Subd استفاده کنید، می توانید از دستورات Curve و InterpCurve با حالت SubDFriendly=yes برای ترسیم منحنی های ورودی استفاده کنید و از آنها SubD دریافت کنید که دقیقاً با منحنی های ورودی مطابقت دارد.

دستورات Rhino Mesh که اضافه کردن یا حذف چین و گوشه ها از SubD

 • Crease
 • RemoveCrease

مواردی که اکنون فعال هستند:

این یک لیست جزئی از مواردی است که هم اکنون در WIP Rhino کار می کند. بیشتر این کارها در وضعیت مقدماتی قرار دارند و نتایج نهایی ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته باشد. اگر یکی از این ویژگی ها درست کار نکرد، می توانید به سایت mcneel بصورت report ارسال کنید.

 • PointsOn (control net editing)
 • Sub-object selection (hold down Ctrl+Shift and then click)
 • Gumball
 • Rigid transformations
 • Delete
 • Rigid transformations (move, rotate, scale, …)
 • Gumball
راینو subd
 • Mesh
  Creates a mesh object of the SubD limit surface. The simple mesh command dialog slider controls the density of the output mesh.
 • ExtractRenderMesh, ExtractAnalysisMesh
  These create mesh objects of the SubD limit surface.
 • ExtractControlPolygon
  Creates a mesh object of the SubD control net.
 • Export to mesh-based file formats (OBJ, VRML, RAW, STL, …)
  A mesh of the limit surface is exported.
 • To export the control net, run the ExtractControlPolygon command and export the mesh it creates.
 • Basic commands that work on all objects including Delete, Undo, Hide, Lock, Show, SelAll, Object properties, …
 • SelSubD
  Selects SubD objects.
 • ToSubD
  Convert an ordinary mesh or NURBS surface into a SubD.
 • SubDivide
  Apply one or two steps of the subdivision to the entire SubD.
 • ToNurbs
  Gets Nurbs form of a Rhino SubD
 • Join
  Join adjacent SubD objects with compatible control nets into a single SubD.
 • Crease, RemoveCrease
  Change SubD edges and vertices from smooth to crease or vice verse.
 • Loft, ExtrudeCrv, Revolve
  Create SubD objects from curves. When creating the input curves, consider using the SubDFriendly=yes options on the Curve and InterpCurve commands.
 • Flip, Dir
 • UDT commands (Bend, Twist, …)
 • Detailed list of fixed issues

دیدگاه‌ خود را بنویسید