5 نوع دیاگرام معمارانه برای ارائه حرفه ای

به طور سنتی، نقشه‌های معماری به سه قالب آشنا محدود می‌شوند – پلان‌، برش و نما، که قرن‌ها برای برقراری ارتباط بین دیدگاه یک معمار مورد استفاده قرار می‌گرفتند. در واقع قدمت پلان‌های معماری را می توان به بیش از 4000 سال پیش ردیابی کرد و بخش مهمی از فرآیند خلاقانه ای است که یک …

5 نوع دیاگرام معمارانه برای ارائه حرفه ای ادامه »