mvrdv01

معرفی گروه معماری MVRDV

گروه معماری MVRDV

در سال 1993 گروه معماری MVRDV توسط وینی ماس (Winy Maas)  و ناتالی دوریس (Nathalie de Vries) و جاکوب ون ریجس(Rijs Jacob van)،در شھر روتردام ھلند تاسیس گردیده است. فعالیت این گروه در زمینه ارائه راھکارھای مختلف برای حل مسائل معماری و شھرسازی معاصر جھان در سطح بین المللی است.
نتایج این پروژه ھا نمونه ای ھوشمندانه است که شھر ھا و مناظر ما را به سوی آینده ای شامل ساختمان ھا در «MVRDV» بھتر ھدایت می کنند. طراحی ھای منحصر به فردمقیاس و انواع کاربری ھای مختلف است.

mvrdv

.

گروه معماری MVRDV

این گروه معماری به دنبال تحقیقات بنیادین خاص در زمینه چشم اندازھای شھری، قلمروھای عمومی و تأثیر معماری بر زندگی روزمره ساکنان و کاربران آن است. طراحی مبتنی بر تحقیق، آنھا را به سمت نوآوری و خلاقیت در زمینه معماری و شھرسازی، طراحی منظر یا چشم انداز، با تمرکز بیشتر بر ادغام فضاھای اجتماعی و زیست محیطی ھدایت می نماید. ھمیشه پژوھش در مورد محدودیت ھای سایت و مسائل اجتماعی و فرھنگی، اقتصادی و زیست محیطی، بستر طرح، ارزیابی و بھینه سازی شرایط در کوتاه مدت از خواسته ھای یک کارفرما است. ساختار ھر طراحی از تحقیقات عمیق تحلیلی حاصل می شود، اما در عین حال، تفکر موجود را به چالش کشیده و به دنبال راه حل ھای بھینه سازی شده و ھیجان انگیز طراحی می گردد.

گروه معماری MVRDV

روش طراحی منطقی MVRDV تا کنون توانسته بیش از 600 پروژه را به اتمام برساند. روش طراحی این گروه براساس پژوھش در داده ھا و اطلاعات موجود در فضای اطراف سایت و زمینه ھا و محدودیت ھای پیرامونی آن است. چرا که این محدودیت ھا فرایند طراحی معماری معاصر را شکل می دھند. با درک و تعیین استراتژی صحیح برای استفاده از این داده ھا، این گروه راه حل ھایی بسیار آگاھانه و خاصی را کشف کرده است که نه تنھا به نیازھای امروز و فردا پاسخ می دھند. بلکه آن ھا را قادر به شبیه سازی سناریو ھای آینده نیز می سازد. فواید این رویکرد علمی آن ھا، ابداع روش طراحی از فرآیند تا محصول معماری و تولید راه حل ھایی با برنامه ھای نرم افزاری و ھمچنین برنامه ریزی مشارکتی و دیدگاه ھای وسیع شھری است .

الگوسازی آن ھا باعث کشف گزینه ھای طراحی چندگانه از طریق تست گسترده برای استفاده و ارتقاء راه حل ھای شناخته شده طراحی است. نتیجه این روند
طراحی تکرار دقیق است که اجازه می دھد تا با بالاترین کیفیت طراحی در دایره ارزیابی قرار گیرد. گروه معماری MVRDV با استفاده از نمودارھا، شبیه سازی مدل ھای فیزیکی و بسیاری از رسانه ھای دیگر برای تحقیق در مورد طراحی سایت و خواسته ھای مشتری گام بر میدارد.

mvrdv

فرایند طراحی این گروه بطور گسترده برای تمام پروژه ھا شامل طراحی اشیاء تا توسعه منظر شھری است. آنھا به عنوان یک شبکه از متخصصان در تعامل شدید با مشتری عمل می کنند. گروه معماری MVRDV به طور گسترده در استودیو خود از طریق گروه ھای انعطاف پذیر کار می کند و خارج از آن با مشاوران و کارشناسان متعدد، از جمله جامعه شناسان و برنامه نویسان، مھندسان، ھنرمندان در ارتباط است. این مدل ھمکاری قوی، محیط دیالکتیکی را تقویت می کند که درنتیجه پروژه ھا به سیر تکامل نھایی می رسند. این سیر تکامل پایه اصلی برای دریافت نتایج عالی طراحی است.

گروه معماری MVRDV

دیگر حوزه های فعالیت گروه معماری MVRDV، طراحی چشم انداز شھری، انتشار نشریات متعدد و برگزاری انواع نمایشگاه ھا است. قسمتی از پروژه ھای ساخته شده این گروه عبارت اند از: پاویون ھلند در اکسپو 2000 ھانوفر، بازاری با ترکیبی از مسکن و فضای خرده فروشی در روتردام، ساختمان اداری با اولویت ھای زیست محیطی پایدار در پاریس، پارک نوآوری ھای تجاری ایندوون (Eindhoven)، مجتمع مسکونی سیلدوم (Silodam) در آمستردام و…..

mvrdv

 این گروه معماری، با انجام مطالعات گسترده در مورد مسائل مربوط به الگوھای پایداری جهانی مانند pig city، به راه حل ھای معماری کوچک و کاربردی برای مناطق ویران شده مانند نیواورلئان پرداخته است.

آثار طراحی گروه معماری MVRDV بارھا در سراسر جھان به نمایش گذاشته شده و به چاپ رسیده است. این گروه جوایز متعدد بین المللی را دریافت نموده است. یکصد و پنجاه معمار، طراح شھری، پروژه ھایی را در فرآیند طراحی مشترک و چند جانبه، که شامل تحقیقات دقیق فنی و خلاقانه است، را توسعه می دھند. MVRDV همراه با دانشکده تکنولوژی دُلف با استفاده از پیش بینی شھرھای آینده، موسسه ی پژوھشی مستقلی را راه اندازی نموده که دستورالعمل ھای را برای معماری و شھرسازی ارائه می نمایند.

نمونه آثار گروه معماری MVRDV:

«EXPO 2000»

EPrhino.com

مشاهده تصاویر بیشتر

«The Water Cube»

EPrhino.com

مشاهده تصاویر بیشتر

 «Nieuw Bergen»

EPrhino.com

مشاهده تصاویر بیشتر

«Les Terrasses d’Euralille»

EPrhino.com

مشاهده تصاویر بیشتر

«Tainan Axis»

EPrhino.com

مشاهده تصاویر بیشتر

منبع: MVRDV

دیدگاه‌ خود را بنویسید