یک تکنیک ساده برای نمای انفجاری در راینو.
A simple technique for explosive facade in Rhino3d.
.
.
#راینو #آموزش_راینو #راینو۶ #آموزش_معماری #طراحی_پارامتریک #طراحی_داخلی #طراحی_معماری #طراحی_محصول #طراحی_سه_بعدی #آموزش_3d #rhino6 #rhino3d #architectural_design #architecture_students #3d_design #parametric_design #mcneel #grasshopper3d #facadedesign
@mcneel.europe @rhinocenter

یک تکنیک ساده برای نمای انفجاری در راینو.
A simple technique for explosive facade in Rhino3d.
.
.
#راینو #آموزش_راینو #راینو۶ #آموزش_معماری #طراحی_پارامتریک #طراحی_داخلی #طراحی_معماری #طراحی_محصول #طراحی_سه_بعدی #آموزش_3d #rhino6 #rhino3d #architectural_design #architecture_students #3d_design #parametric_design #mcneel #grasshopper3d #facadedesign
@mcneel.europe @rhinocenter
...

62 2

"TweenCurves"
(Follow Us for more tutorials)
.
.
.
#راینو #آموزش_راینو #راینو۶ #آموزش_معماری #طراحی_پارامتریک #طراحی_داخلی #طراحی_معماری #طراحی_محصول #طراحی_سه_بعدی #آموزش_3d #rhino6 #rhino3d #architectural_design #architecture_students #3d_design #parametric_design #mcneel #grasshopper3d #parametric
@mcneel.europe @rhinocenter
...

119 10

یک دقیقه گرسهاپر - مدلسازی نمای ساختمان Ginza واقع در شهر توکیو
.
Parametric modeling by:
@pedram_kazemyy
.
#راینو #آموزش_راینو #راینو۶ #آموزش_معماری #طراحی_پارامتریک #طراحی_داخلی #طراحی_معماری #گرسهاپر #گرس_هاپر #طراحی_سه_بعدی #آموزش_3d #rhino6 #rhino3d #architectural_design #architecture_students #3d_design #parametric_design #mcneel #grasshopper3d #parametric_architecture
@mcneel.europe
...

84 0

یک دقیقه گرسهاپر: برج Absolute
.
1min Grasshopper: Absolute towers
.
#راینو #آموزش_راینو #راینو۶ #آموزش_معماری #طراحی_پارامتریک #طراحی_داخلی #گرس_هاپر #گرسهاپر #طراحی_معماری #طراحی_محصول #طراحی_سه_بعدی #آموزش_3d #rhino6 #rhino3d #architectural_design #architecture_students #3d_design #parametric_design #mcneel #grasshopper3d #architect #parametric
@mcneel.europe @rhinocenter
...

52 0
فضاهای درون شبکه ای (بینابینی) طراحی شده با نرم افزار راینو و پلاگین های گرس هاپر و cocoon
.
طراحی از گروه studiomyi
.
Interstitial spaces, designed with Rhino and Grasshopper and Cocoon
.
Designed by Studiomyi
.
#راینو #آموزش_معماری #آموزش_راینو #طراحی_پارامتریک #راینو۶ #گرس_هاپر #rhino6 #rhino3d #grasshopper3d #architectural_design #architecture_students #parametric_design #parametric #parametric_architecture #algorithm

فضاهای درون شبکه ای (بینابینی) طراحی شده با نرم افزار راینو و پلاگین های گرس هاپر و cocoon
.
طراحی از گروه studiomyi
.
Interstitial spaces, designed with Rhino and Grasshopper and Cocoon
.
Designed by Studiomyi
.
#راینو #آموزش_معماری #آموزش_راینو #طراحی_پارامتریک #راینو۶ #گرس_هاپر #rhino6 #rhino3d #grasshopper3d #architectural_design #architecture_students #parametric_design #parametric #parametric_architecture #algorithm
...

37 0
برای طراحی با سیستم واقعیت مجازی در راینو  آماده اید؟
.
.
#واقعیت_مجازی #آموزش_راینو #راینو #آموزش_معماری #راینو۶ #rhino6 #rhino3d #vr #virtualreality #architectural_design #product_design

برای طراحی با سیستم واقعیت مجازی در راینو آماده اید؟
.
.
#واقعیت_مجازی #آموزش_راینو #راینو #آموزش_معماری #راینو۶ #rhino6 #rhino3d #vr #virtualreality #architectural_design #product_design
...

26 2

طراحی با دنیای واقعیت مجازی در راینو.
👇
برای مشاهده توضیحات و دانلود پلاگین به سایت و کانال تلگرام مراجعه کنید.
لینک در بیو📲
.
#راینو #آموزش_راینو #واقعیت_مجازی #راینو۶ #rhino6 #vr #virtualreality #virtual_reality #rhino6 #rhino3d #architectural_design #architectural
...

38 6
طراحی جالب صندلی مینیمال و پویا
Interesting chair design: minimal + dynamic
.
منبع: az_epoksi
.
.
#design #rhino #rhino6 #product_design #productdesign  #designer #industrial_design #راینو #آموزش_راینو #طراحی_محصول #طراحی_داخلی

طراحی جالب صندلی مینیمال و پویا
Interesting chair design: minimal + dynamic
.
منبع: az_epoksi
.
.
#design #rhino #rhino6 #product_design #productdesign #designer #industrial_design #راینو #آموزش_راینو #طراحی_محصول #طراحی_داخلی
...

121 5

چقدر با بروز ترین ابزارها و نرم افزارهای طراحی آشنا هستین؟
.
#digitaldesign #rhino6 #digitalsketch
...

56 0

شبیه سازی انرژی در راینو با پلاگین
Diva 🔅
توضیحات بیشتر و دانلود پلاگین در
کانال تلگرام و سایت
eprhino.com
...

34 0

.چیدمان پارامیتریک قطعات در راینو توسط پلاگین آرمادیلو (و بدون گرس هاپر)
Armadilo
دانلود پلاگین به همراه فیلم آموزشی آن در کانال تلگرام وسایت
eprhino.com
.
#راینو #آموزش_راینو #راینو۶ #اموزش_راینو #پلاگین_راینو
...

29 0
آموزش تایپ فارسی در نرم افزار راینو در سایت و کانال تلگرام قرار داده شد.
لینک کانال در بیو 📲
.
#آموزش_راینو #راینو #راینو۶

آموزش تایپ فارسی در نرم افزار راینو در سایت و کانال تلگرام قرار داده شد.
لینک کانال در بیو 📲
.
#آموزش_راینو #راینو #راینو۶
...

9 0